Socialists

Socialists

Región Košice

Kraj sveta

Rok 2020 vstúpi do histórie ako rok rúšok, home officov a najviac destinačných kampaní. Ako vytvoriť takú, ktorá bude nezameniteľná a osloví tak domácich, ako aj ľudí mimo regiónu?

 

Namiesto očakávanej aktivačky sme vytvorili odvážny destinačný branding, ktorý sa vyhraňuje voči turistickým smogom poznačeným miestam a najväčšiu nevýhodu kraja, jeho vzdialenosť, otáča na benefit.

 

Región Košice sme predstavili ako KRAJ SVETA – Košický svetový kraj.

* engagement rate 10,5 %

* zásah 941 503 užívateľov len na Facebooku (177 % definovanej cieľovky bez navýšenia budgetu)